Népszabadság


Från

Wikipedia

Hoppa

till

navigering

Hoppa

till

sök

Népszabadság
Nepszabadsag logo.svg

Publikationstyp

dagstidning

Grundad

2

november

1956

Nedlagd

8

oktober

2016

Geografisk

täckning

Ungern

Huvudkontor

Budapest

Chefredaktör

András

Murányi

Politisk

beteckning

vänster

Språk

ungerska

Upplaga

37 000

(

2016

)

Format

fullformat

Huvudägare

Mediaworks

Hungary

Zrt

.

(

99,9

%

)

Vienna

Capital

Partners

ISSN

0133-1752

Webbplats

nol.hu


Népszabadság

var

en

stor

ungersk

dagstidning

.

Den

grundades

1956

och

lades

ner

2016.

Tidningen

,

som

hade

en

vänsterprofil

,

var

ett

av

de


ungerska

massmedierna

som

inte

stödde

Viktor

Orbáns

regim

.


Tidningen

var

fram

till

2002

den

med

den

största

upplagan

i

Ungern

.


senare

år

har

man

haft

ekonomiska

problem

,

med

minskande

upplaga

,

och

2014

såldes

tidningen

till

den

österrikiska

mediekoncernen

Mediaworks

.

Vid

nedläggningen

2016

låg

upplagan


cirka

37 000

exemplar

.


Historia

och

profil

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Bakgrund

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Népszabadság

grundades

i

november

1956.

[

1

]

Den

var


en

efterföljare

till

Szabad

Nép

(

ungerska

:

'

Fritt

Folk

'

)

,

som

etablerats

1942

som

partiorgan

för

Ungerska

arbetarpartiet

.

[

2

]

Népszabadság

fungerade

å

sin

sida

som

partiorgan

för

Ungerns

socialistiska

arbetarparti

,

som

1956

ersatte

arbetarpartiet

efter

dess

nedläggning

tidigare

samma

år

.

[

3

]


Efter

kommunismens

fall

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


I

början

av

1990-talet

hade

kommunismen

i

Ungern

tappat

sin

ledande

politiska

roll

.

Népszabadság

privatiserades

,

och

hälften

av

aktierna

kom

att

hamna

hos

tyska

Bertelsmann

med

övriga

delar

fördelade


Szabad

Sajtó

Alapítvány

(

Föreningen

för

fri

press

)

,

en

stiftelse

kopplad

till

Ungerns

socialistiska

parti

(

MSZP

)

,

en

investeringsfond

och

det

ungerska

journalistförbundet

.

[

1

]

[

4

]

Socialistpartiet

sålde

dock

sin

ägarandel

2015.

[

5

]


Népszabadság

publicerades

i

fullformat

(

den

2016

största

ungerska

tidningen

som

fortfarande

använde

detta

format

[

6

]

)

,

[

7

]

och

man

hade

sina

redaktionslokaler

i

Budapest

.

[

2

]

2004

säkrade

man

medel

för

att

kunna

bygga

ett

eget

tryckeri

med

fullfärgsmöjligheter

,

något

som

är

ovanligt

inom

den

ungerska

pressen

.

Färgen

var

ett

sätt

att

försöka

återta

rollen

som

den

ledande

tidningen

i

landet

;

en

gång

hade

man

en

upplaga

större

än

alla

sina

konkurrenter

tillsammans

.


Tidningen

hade

nära

relationer

med

MSZP

och

Fria

demokraternas

allians

.

Dess

ledare

stödde

ofta

(

dock

inte

utan

kritik

)

den

länge

socialist-liberala

regeringen

,

och

internationellt

stöddes

EU:s

och

USA

:s

linje

.


Nedläggning

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Népszabadság

lades

oväntat

ner

8

oktober

2016

,

utan

att

vare

sig

läsare

eller

anställda

blivit

meddelade

.

Tidningen

hade


i

flera

års

tid

samlat


sig

skulder

,

[

8

]

[

9

]

och

upplagan

hade

sjunkit

till

långt

under

100 000

exemplar

(

mot


1980-talet

700 000)

.


Vid

nedläggningen

var

Népszabadság

en

av

mycket


pressröster

som

var

kritiska

mot

Viktor

Orbáns

regim

och

hans

parti

Fidesz

.

Den

plötsliga

nedläggningen

sågs

av

många

(

trots

ägarnas

besked

om

den

dåliga

tidningsekonomin

)

som

ett

resultat

av

politiska

påtryckningar

.

[

10

]

[

11

]

[

12

]

[

6

]

Pressfriheten

i

Ungern

anses

av

många

hotad

,

med

politiskt

motiverade

avskedanden

av

journalister

och

självcensur

,

vilket

lett

till

jämförelser

med

andra

europeiska

länder

inklusive

Polen

,

[

13

]

Frankrike

och

Turkiet

.

[

14

]

I

det

sistnämnda

landet

togs

den

största

dagstidningen

Zaman

över

med

polismakt

i

mars

2016

,

för

att

senare

läggas

ner

.


Tidningens

webbplats


nol.hu

innehöll

efter

tidningens

nedläggning

endast

ett

pressmeddelande


ungerska

och

engelska

.

Där

noterades

den

ihopkrympta

upplagan

(

74

procent


tio

år

)

,

liksom

de

samlade

förlusterna


5

miljarder

forint

sedan

2007.

Mediaworks

förklarade

också

att

nedläggningen

var

nödvändig

för

att

kunna

trygga

anställningen

för

de

totalt

över

1 000

anställda

i

Mediaworks

.

Vid

sidan

av

Népszabadság

har

Mediaworks-PLT

(

det

ungerska

bolaget

i

koncernen

)

publicerat

ett

antal

regionala

dagstidningar

.

[

15

]


Upplaga

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Népszabadság

hade

den

största

upplagan

av

ungerska

dagstidningar

fram

till

2002

,


man

förlorade

platsen

till

både

tabloidtidningen

Blikk

och

gratistidningen

Metropol

.

Népszabadságs

upplaga

dalade

,

i

likhet

med

många

andra

politiskt

inriktade

dagstidningar

internationellt

.

[

16

]

Särskilt

upplevde

tidningen

ett

stort

upplagefall

åren

200510

.

[

16

]


Nedanstående

upplagor

baseras


officiell

dagstidningsstatistik

:

[

17

]


 • 1989

  460

  000

 • 1991

  327

  000

 • 1993

  305

  000

 • 1994

  300

  000

  [

  1

  ]

 • 1995

  285

  000

 • 1998

  225

  000

  [

  18

  ]

 • 2000

  203

  000

 • 2002

  195

  000

 • 2003

  172

  000

  [

  7

  ]

 • 2009

  99

  446

  [

  2

  ]

 • 2010

  70

  000

 • 2011

  63

  000

 • 2013

  46

  000

 • 2016

  37

  000


Referenser

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Den

här

artikeln

är

helt

eller

delvis

baserad


material

från

engelskspråkiga

Wikipedia

,

10

oktober

2016.

 1. ^

  [

  a

  b

  c

  ]

  Marina

  Popescu

  ;

  Gábor

  Tóka

  (

  April

  2000)

  .

  Campaign

  Effects

  in

  the

  1994

  and

  1998

  Parliamentary

  Elections

  in

  Hungary

  .

  ECPR

  .

  http:/

  /ecpr.eu/

  Filestore/

  PaperProposal/

  07edc96c-b442-44d1-a6bc-decf66f013e2.pdf

  .

  Läst

  26

  november

  2014

  .

 2. ^

  [

  a

  b

  c

  ]

  Communicating

  Europe

  :

  Hungary

  Manual

  (


  engelska)

  .

  European

  Stability

  Initiative

  .

  December

  2010

  .

  http:/

  /www.esiweb.org/

  pdf/

  enlargement_debates_manual_hungary.pdf

  .

  Läst

  26

  november

  2014

  .

 3. ^

  Carter

  R.

  Bryan

  (

  December

  1962)

  .

  Communist

  Advertising

  :

  Its

  Status

  and

  Functions

  (


  engelska)

  .

  Journalism

  and

  Mass

  Communication

  Quarterly

  .

  http:/

  /jmq.sagepub.com/

  content/

  39/

  4/

  500.full.pdf+html

  .

  Läst

  7

  april

  2015

  .

 4. ^

  "

  A

  Népszabadság

  átalakulása

  :

  Színes

  és

  kalandos

  "

  .

  mancs.hu

  .

  Läst

  10

  oktober

  2016.

  (

  ungerska

  )

 5. ^

  Népszabadság

  sold

  to

  Mediaworks

  Hungary

  Zrt.

  (


  engelska)

  .

  The

  Budapest

  Beacon

  .

  24

  juni

  2015

  .

  http:/

  /budapestbeacon.com/

  featured-articles/

  nepszabadsag-sold-to-mediaworks-hungary-zrt/

  24639

  .

 6. ^

  [

  a

  b

  ]

  "

  Hungary's

  largest

  paper

  Nepszabadsag

  shuts

  ,

  alleging

  pressure

  "

  .

  bbc.com

  .

  Läst

  10

  oktober

  2016.

  (

  engelska

  )

 7. ^

  [

  a

  b

  ]

  World

  Press

  Trends

  (


  engelska)

  .

  World

  Association

  of

  Newspapers

  .

  2004.

  Arkiverad

  från

  originalet

  den

  8

  februari

  2015

  .

  https:/

  /web.archive.org/

  web/

  20150208082604/

  http:/

  /www.wan-press.org/

  ecrire/

  upload/

  wpt2004.pdf

  .

  Läst

  15

  februari

  2015

  .
  Noia 64 mimetypes pdf.png
  PDF

 8. ^

  Krisztina

  Than

  and

  Marton

  Dunai

  (

  8

  oktober

  2016)

  .

  Hungary's

  leading

  leftist

  newspaper

  unexpectedly

  shuts

  (


  engelska)

  .

  reuters.com

  .

  http:/

  /www.reuters.com/

  article/

  us-hungary-newspaper-idUSKCN1280NU

  ?

  il=0

  .

 9. ^

  EU

  to

  follow

  Hungary

  media

  closely

  following

  paper's

  closure

  (


  engelska)

  .

  bigstory.ap.org

  .

  10

  oktober

  2016

  .

  http:/

  /bigstory.ap.org/

  article/

  37e8cfc26b4746faba08a1e79cbbfd56/

  eu-follow-hungary-media-closely-following-papers-closure

  .

 10. ^

  Holmström

  ,

  Patrick

  (

  2016-10-09

  )

  :

  "

  Ungersk

  oppositionstidning

  stängdes

  "

  .

  svenska.yle.fi

  .

  Läst

  10

  oktober

  2016.

 11. ^

  Kihlström

  ,

  Linnéa

  (

  2016-10-10

  )

  :

  "

  Ungerns

  största

  dagstidning

  nedstängd

  "

  .

  medievarlden.se

  .

  Läst

  10

  oktober

  2016.

 12. ^

  "

  Hungarys

  Biggest

  Left-Wing

  Daily

  Népszabadság

  Suspended

  Political

  Or

  Business

  Decision

  ?

  "

  .

  hungarytoday.hu

  .

  Läst

  10

  oktober

  2016.

  (

  engelska

  )

 13. ^

  Spence

  ,

  Alex

  (

  2016-08-01

  )

  :

  "

  Orbáns

  media

  playbook

  ,

  now

  coming

  to

  Poland

  "

  .

  politico.eu

  .

  Läst

  12

  oktober

  2016.

  (

  engelska

  )

 14. ^

  "

  Self-censorship

  is

  affecting

  more

  and

  more

  European

  media

  "

  .

  europeanjournalists.org

  ,

  2016-05-02

  .

  Läst

  12

  oktober

  2016.

  (

  engelska

  )

 15. ^

  "

  Sajtóközlemény

  -

  Sürgs

  /

  Press

  Release

  -

  Priority

  "

  .

  nol.hu

  .

  Läst

  12

  oktober

  2016.

  (

  ungerska

  )

  /

  (

  engelska

  )

 16. ^

  [

  a

  b

  ]

  Borbála

  Tóth

  (

  5

  januari

  2012)

  .

  Mapping

  digital

  media

  .

  Hungary

  (


  engelska)

  .

  Open

  Society

  Foundation

  .

  http:/

  /www.mediajogfigyelo.hu/

  uploads/

  files/

  0_OSF-Media-Report-Hungary-02-16-2012-final-WEB.pdf

  .

  Läst

  27

  november

  2014

  .

 17. ^

  Mass

  media

  and

  mass

  communications

  in

  Hungary

  (


  engelska)

  .

  Elektronikus

  Könyvtárunk

  .

  Arkiverad

  från

  originalet

  den

  13

  december

  2013

  .

  https:/

  /web.archive.org/

  web/

  20131213220609/

  http:/

  /elib.kkf.hu/

  hungary/

  magyar/

  media/

  EN.htm

  .

  Läst

  8

  december

  2013

  .

 18. ^

  Mihály

  Gálik

  ;

  Beverly

  James

  (1999)

  .

  Ownership

  and

  control

  of

  the

  Hungarian

  press

  (


  engelska)

  .

  The

  Public

  6

  (

  2

  )

  .

  http:/

  /javnost-thepublic.org/

  article/

  pdf/

  1999/

  2/

  5/

  .

  Läst

  12

  november

  2014

  .


Externa

länkar

[

redigera

|

redigera

wikitext

]