Sivert

Lindblom


Från

Wikipedia

Hoppa

till

navigering

Hoppa

till

sök

Skulptur

vid

Wanås

skulpturpark

,

stra

Göinge

kommun

Detalj

av

Cavallobrunnen

i

Skövde

Skulptur


Kvarteret

Svärdet

,

Stockholm


John

Sivert

Rolf

Lindblom

,

född

1

november

1931

i

Husby-Rekarne

,

är

en

svensk

skulptör

,

målare

och

scenograf

.


Biografi

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Sivert

Lindblom

har

varit

medarbetare

till

arkitekterna

Sigurd

Lewerentz

1949-51

och

Peter

Celsing

1957-64

.

Han

utbildade

sig

i

skulptur


Kungliga

Konsthögskolan

i

Stockholm

1958-63

,

och

var

i

sina

tidiga

verk

starkt

inspirerad

av

Auguste

Rodin

[

källa behövs

]

.

Under

60-talet

experimenterade

han

bland

annat

med

abstrakta

gestaltningar

av

sitt

eget

ansikte

och

de

kommande

decennierna

blev

än

mer

idébaserade

,

med

installationer

och

arkitektoniska

inslag

.

Han

var

verksam

som

lärare

vid

Arkitekturhögskolan

1966-70

.

Tillsammans

med

Arne

Jones

representerade

han

Sverige


Biennalen

i

Venedig

1968.


ren

1991-96

var

han

professor


Kungliga

Konsthögskolan

i

Stockholm

.


Offentliga

verk

i

urval

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Samarbeten

med

Ulrik

Samuelson

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Fotogalleri

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Källor

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Externa

länkar

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


Noter

[

redigera

|

redigera

wikitext

]


  1. ^

    Göteborgs

    konstmuseum